257/36 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ เทศบาลนครเชียงใหม่ 50000
Call Us Today: 052 005 458
แคร์แมท เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 2561 แคร์แมท เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 2561

แคร์แมท เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 2561
เทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่แบบไทย คำว่าสงกรานต์มาจากคำในภาษาสันสกฤต ซึ่งแปลว่าเส้นทางโหราศาสตร์ โดยเป็น

KPLHS : ก้าวใหม่ของการร่วมจัดบริการด้านสุขภาพของชุมชนโดยชุมชน KPLHS : ก้าวใหม่ของการร่วมจัดบริการด้านสุขภาพของชุมชนโดยชุมชน

KPLHS : ก้าวใหม่ของการร่วมจัดบริการด้านสุขภาพของชุมชนโดยชุมชน
การพัฒนากระบวนการเพื่อเข้าถึงกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงโดยใช้รูปแบบของเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสนับสนุนการทำงานยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยขององค

โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล

โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล
CAREMAT World AIDS Day Mini Marathon 2017 วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ จัดโดย องค์กรแคร์แมท เชีย

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คืออะไร และเกี่ยวข้องกับเชื้อ HIV อย่างไร? โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ STD (Sexually Transmitted Disease) หมายถึง โรคที่ติดต่อ

ข้อมูลและความรู้