257/36 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ เทศบาลนครเชียงใหม่ 50000
Call Us Today: 052 005 458
1 กรกฎาคม “วันรณรงค์การตรวจเอชไอวี” 1 กรกฎาคม “วันรณรงค์การตรวจเอชไอวี”

1 กรกฎาคม "วันรณรงค์การตรวจเอชไอวี"
         กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวัน VCT Day เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกคนรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของก

แคร์แมท เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 2561 แคร์แมท เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 2561

แคร์แมท เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 2561
เทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่แบบไทย คำว่าสงกรานต์มาจากคำในภาษาสันสกฤต ซึ่งแปลว่าเส้นทางโหราศาสตร์ โดยเป็น

KPLHS : ก้าวใหม่ของการร่วมจัดบริการด้านสุขภาพของชุมชนโดยชุมชน KPLHS : ก้าวใหม่ของการร่วมจัดบริการด้านสุขภาพของชุมชนโดยชุมชน

KPLHS : ก้าวใหม่ของการร่วมจัดบริการด้านสุขภาพของชุมชนโดยชุมชน
การพัฒนากระบวนการเพื่อเข้าถึงกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงโดยใช้รูปแบบของเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสนับสนุนการทำงานยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยขององค

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คืออะไร และเกี่ยวข้องกับเชื้อ HIV อย่างไร? โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ STD (Sexually Transmitted Disease) หมายถึง โรคที่ติดต่อ

ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น

ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น
ถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัย เป็นอุปกรณ์คุมกำเนิด ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในขณะร่วมเพศ มีทั้งแบบสำหรับผู้ชายและผู้หญิง ส่วนใหญ่ฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายใช้โดยสวมคร

ข้อมูลและความรู้