257/36 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ เทศบาลนครเชียงใหม่ 50000
Call Us Today: 052 005 458
ยาต้านทางเลือกใหม่ของการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ยาต้านทางเลือกใหม่ของการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ยาต้านทางเลือกใหม่ของการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ยาต้านทางเลือกใหม่ของการรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ยาต้านเอชไอวีสูตรใหม่มาถึงไทยแล้ว ขณะนี้ ยาต้านเอชไอวีสูตรผสมที่ชื่อว่า Kocitaf ได้รับรองจากองค์การ

มิ.ย. Pride month ว่าด้วยประวัติศาสตร์การมีตัวตนของผู้มีความหลากหลายทางเพศของไทย มิ.ย. Pride month ว่าด้วยประวัติศาสตร์การมีตัวตนของผู้มีความหลากหลายทางเพศของไทย

มิ.ย. Pride month ว่าด้วยประวัติศาสตร์การมีตัวตนของผู้มีความหลากหลายทางเพศของไทย
Timeline ประวัติศาสตร์ การมีตัวตน ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQA+++)  ในประเทศไทย ในอดีตหลังพุทธกาล มีภาพพฤติกรรมรักร่วมเพศที่ปรากฏบนจิตรก

Chemsex กับสิ่งที่ต้องคำนึง Chemsex กับสิ่งที่ต้องคำนึง

Chemsex กับสิ่งที่ต้องคำนึง
Chemsex กับสิ่งที่ต้องคำนึง  Chemsex คืออะไร? Chemsex คือ การใช้ยาในบริบทของการมีเพศสัมพันธ์ อาจจะเป็นก่อนหรือระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ในป

Sexual Lists คำที่ลงท้ายด้วย-sexual ต่างๆ เพศเลือกได้ ถามใจดู Sexual Lists คำที่ลงท้ายด้วย-sexual ต่างๆ เพศเลือกได้ ถามใจดู

Sexual Lists คำที่ลงท้ายด้วย-sexual ต่างๆ เพศเลือกได้ ถามใจดู
Sexuality เพศเลือกได้ คุณเข้ากับแบบไหน ถามใจดู  หากจะนิยามและจำแนก Human sexuality หรือเพศวิถีของมนุษย์เรานั้น คงมีหลากหลายและเข้าใจยากในสมัยนี้ ด้วย

การใช้ฮอร์โมนสำหรับหญิงข้ามเพศ การใช้ฮอร์โมนสำหรับหญิงข้ามเพศ

การใช้ฮอร์โมนสำหรับหญิงข้ามเพศ
ฮอร์โมนสำหรับหญิงข้ามเพศ ( Hormones for Transgender women) คำว่า หญิงข้ามเพศ ( Transgender women) เริ่มเป็นที่คุ้นหูของคนไทยโดยทั่วไปมากขึ้น นอกจากคำเ

ข้อมูลและความรู้