มูลนิธิแคร์แมท

บริการของเรา

 • ตรวจหาเชื้อ เอชไอวี
 • ตรวจหาเชื้อ ซิฟิลิส
 • ตรวจหา ไวรัสตับอักเสบ ซี
 • ยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวี ( PrEP )
 • ตรวจระดับฮอร์โมน บุคคลข้ามเพศ
 • ฟรี! ถุงยางอนามัย+เจลหล่อลื่น
 • ส่งต่อรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • บริการส่ง "ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง"
 • รับคำปรึกษาออนไลน์ก่อนตรวจเลือด

รู้ก่อนตรวจ

Voluntary Confidencial Counseling and Testing

คือการให้บริการคำปรึกษาและตรวจเลือดอย่างเป็นความลับ ด้วยความสัมครใจจากผู้รับบริการ  คุณสามารถปฏิเสธบริการได้ทุกเมื่อ ก่อนที่จะตัดสินใจตรวจเลือด 

V (voluntary)      โดยสมัครใจ

C (confindential)  เป็นความลับ

C (counseling)     การให้คำปรึกษา

T (testing)          การตรวจ (เลือด)

Window period (วินโดว์ พีเหรียด)  

คือระยะเวลาหนึ่งที่เชื้ออยู่ในร่างกาย แต่น้ำยา/อุปกรณ์ตรวจยังตรวจหาไม่พบ    สำหรับเชื้อเอชไอวี ใช้เวลา 14 วันขึ้นไปจึงจะตรวจพบเชื้อด้วยชุดตรวจ Gen 4

ตัวอย่างเช่น หากคุณติดเชื้อมา 5 วันแล้วมาตรวจ ผลที่ได้คือยังไม่พบเชื้อ เนื่องจากยังอยู่ใน window period แต่ผ่านไปอีก 9 วันขึ้นไป คุณจะพบเชื้อเอชไอวี 

ส่วน window period ของเชื้อซิฟิลิส มีระยะเวลา 30-90 วัน 

window period ไวรัสตับอักเสบ ซี มีระยะเวลา 30 วัน 

 1. ลงทะเบียน  5-10 นาที 
 2. รับคำปรึกษาก่อนตรวจ ( Pre-counseling )  10-15 นาที 
 3. เจาะเลือด  5 นาที 
 4. รอผลตรวจ 20-30 นาที (สำหรับผู้รับ PrEP express ไม่ต้องรอ) 
 5. รับคำปรึกษาหลังตรวจ ( Post-counseling)  10-15 นาที 
 1.  คลิก  https://caremathub.com/  รับบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ 
 2. จองเวลารับคำปรึกษา 
 3. เจาะเลือดที่คลินิก  5 นาที 
 4. รอผลตรวจ 20-30 นาที (สำหรับผู้รับ PrEP express ไม่ต้องรอ) 
 5. รับคำปรึกษาหลังตรวจ ( Post-counseling)  10-15 นาที 

ผลเลือดที่ได้จากการเจาะเลือดตรวจเอชไอวี มี 3 แบบ ได้แก่ 


1. ผลเลือด ลบ  (HIV negative) = ไม่ติดเชื้อเอชไอวี หมายถึงไม่ติดเชื้อจริงๆ หรืออาจติดเชื้อแต่ยังอยู่ใน window period
2. ผลเลือด บวก (HIV Positive) = ติดเชื้อเอชไอวี เมื่อผลการตรวจทั้ง 3 ชุด ตรวจโดยห้องปฏิบัติการเดียวกันให้ผลมีปฏิกิริยา (reactive) ตรงกัน
3. ผลเลือดที่ยังสรุปไม่ได้ (Inconclusive) = ยังบอกไม่ได้ว่าติดหรือไม่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความบกพร่องของชุดตรวจ เชื้อบางอย่างที่หน้าตาคล้ายเอชไอวี ธรรมชาติและระยะเวลาของการติดเชื้อ ซึ่งระยะแรกของการติดเชื้ออาจพบแอนติบอดีในระดับต่ำ เมื่อหยดเลือดลงชุดตรวจ จะแสดงผลขัดแย้งกันใน 2 ชุดตรวจ หรือ 3 ชุดตรวจในการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการเดียวกัน ให้ติดตามผู้มารับบริการ เจาะเลือดตรวจซ้ำในอีก 2 สัปดาห์

Highlight

บริการอื่นๆ

สนใจ inbox มาทาง

หรือ

เพิ่มเพื่อน

แอด Line Official

ติดตามเพิ่มได้ที่