257/36 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ เทศบาลนครเชียงใหม่ 50000
Call Us Today: 052 005 458
เพราะแตกต่าง….จึงสวยงาม เพราะแตกต่าง….จึงสวยงาม

เพราะแตกต่าง....จึงสวยงาม
วันที่ 17 พฤษภาคม  ของทุกปี  ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (the International Day a

ไม่อยากติด HIV มีทางเลือก…….. ไม่อยากติด HIV มีทางเลือก……..

ไม่อยากติด HIV มีทางเลือก........
เป็นที่รู้กันว่าผู้ติดเชื้อ HIV ในปัจจุบัน สามารถรับยาต้านไวรัส จนมีอาการดี  สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคเอดส์ แต่กระนั้นก็ต้องรับประทานยาต้านไวรั

1 กรกฎาคม “วันรณรงค์การตรวจเอชไอวี” 1 กรกฎาคม “วันรณรงค์การตรวจเอชไอวี”

1 กรกฎาคม "วันรณรงค์การตรวจเอชไอวี"
         กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวัน VCT Day เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกคนรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของก

แคร์แมท เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 2561 แคร์แมท เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 2561

แคร์แมท เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 2561
เทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่แบบไทย คำว่าสงกรานต์มาจากคำในภาษาสันสกฤต ซึ่งแปลว่าเส้นทางโหราศาสตร์ โดยเป็น

KPLHS : ก้าวใหม่ของการร่วมจัดบริการด้านสุขภาพของชุมชนโดยชุมชน KPLHS : ก้าวใหม่ของการร่วมจัดบริการด้านสุขภาพของชุมชนโดยชุมชน

KPLHS : ก้าวใหม่ของการร่วมจัดบริการด้านสุขภาพของชุมชนโดยชุมชน
การพัฒนากระบวนการเพื่อเข้าถึงกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงโดยใช้รูปแบบของเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสนับสนุนการทำงานยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยขององค