ข้อมูลและความรู้

ติดตามได้ที่ช่อง

Caremat_CNX-Youtube
MOU บริการ PrEP ร่วมกับรพ.เชียงใหม่ฮอสพิทอล MOU บริการ PrEP ร่วมกับรพ.เชียงใหม่ฮอสพิทอล

MOU บริการ PrEP ร่วมกับรพ.เชียงใหม่ฮอสพิทอล
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566       โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ร่วมกับคลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดบริการยาป้อ

เปิดตัวบริการ รู้ผล รับยาต้านทันทีในวันเดียว เปิดตัวบริการ รู้ผล รับยาต้านทันทีในวันเดียว

เปิดตัวบริการ รู้ผล รับยาต้านทันทีในวันเดียว
เริ่มแล้วกับบริการ Same-Day ART ที่ คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เชียงใหม่ บริการรับยาต้านไวรัส HIV ภายในวันเดียวกับที่ตรวจพบเชื้อ เพื่อลดระยะการรอรับบ

องค์กรที่นำโดยประชากรหลักของไทยให้ความหวังสำหรับการจัดหาเงินทุนด้านเอชไอวีที่ยั่งยืน องค์กรที่นำโดยประชากรหลักของไทยให้ความหวังสำหรับการจัดหาเงินทุนด้านเอชไอวีที่ยั่งยืน

องค์กรที่นำโดยประชากรหลักของไทยให้ความหวังสำหรับการจัดหาเงินทุนด้านเอชไอวีที่ยั่งยืน
องค์กรที่นำโดยประชากรหลักของไทยให้ความหวังสำหรับการจัดหาเงินทุนด้านเอชไอวีที่ยั่งยืน เมื่อเงินทุนด้านเอชไอวีระหว่างประเทศลดลง องค์กรของไทยจึงต้องหาเงิ

อบรมดับไฟและปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมดับไฟและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรมดับไฟและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 25666ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09:00-12:00น. ทางมูลนิธิแคร์แมทได้มีการ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิง วิธ

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการตรวจ HIV ด้วยตนเอง สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการตรวจ HIV ด้วยตนเอง

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการตรวจ HIV ด้วยตนเอง
เช็คก่อนตรวจ  งดน้ำ อาหาร ก่อนตรวจ 30 นาที หากเพิ่งแปรงฟันหรือบ้วนปากมา ให้รอ 30 นาทีก่อนตรวจ  ถอดที่ครอ

ข้อมูลและความรู้

    คนไทยทุกคนมีสิทธิตามกฎหมาย ในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุม
ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ


สิทธิประกันสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีดังนี้
1. สิทธิบัตรทอง  (สปสช.)
2. สิทธิประกันสังคม
3. สิทธิราชการ (กรมบัญชีกลาง)
4. สิทธิประกันสุขภาพต่างด้าว
5. สิทธิอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ ประกันสุขภาพเอกชน เป็นต้น


ข้อควรรู้
          ผู้ติดเชื้อเอซไอวีควรรู้สิทธิประกันสุขภาพของตนเอง เพื่อเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
          รู้ช่องทางและวิธีในการตรวจสอบและเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพของตนเอง
          ผู้ติดเชื้อเอซไอวีที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณียาต้านเอชไอวีหมดระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยว สามารถแสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับยาต้านเอซไอวีฉุกเฉินที่โรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง โดยจะได้รับยาสำรองเพื่อกินต่อเนื่องในระยะเว่ลาสั้นๆ
          สำหรับแรงงานต่างด้าวแนะนำให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ


ผู้ใช้สิทธิตามระบบประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการตามระบบโดยได้รับการดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย


ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
          สามารถขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ไม่เกิน 4 ครั้ง/ต่อบี
          หากเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถใช้สิทธิเข้ารับบริการที่หน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ตามความจำเป็นโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

คนไทยทุกคนมีสิทธิตามกฎหมาย ในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุม

ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล

และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

สิทธิประกันสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีดังนี้

 1. สิทธิบัตรทอง (สปสช.)
 2. สิทธิประกันสังคม
 3. สิทธิราชการ (กรมบัญชีกลาง)
 4. สิทธิประกันสุขภาพต่างด้าว
 5. สิทธิอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ ประกันสุขภาพเอกชน เป็นต้น

ข้อควรรู้

 • ผู้ติดเชื้อเอซไอวีควรรู้สิทธิประกันสุขภาพของตนเอง เพื่อเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
 • รู้ช่องทางและวิธีในการตรวจสอบและเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพของตนเอง
 • ผู้ติดเชื้อเอซไอวีที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณียาต้านเอชไอวีหมดระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยว สามารถแสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับยาต้านเอซไอวีฉุกเฉินที่โรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง โดยจะได้รับยาสำรองเพื่อกินต่อเนื่องในระยะเว่ลาสั้นๆ
 • สำหรับแรงงานต่างด้าวแนะนำให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

ผู้ใช้สิทธิตามระบบประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการตามระบบโดยได้รับการดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 • สามารถขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ไม่เกิน 4 ครั้ง/ต่อบี
 • หากเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถใช้สิทธิเข้ารับบริการที่หน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ตามความจำเป็นโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เกิดจากการรับรู้ มุมมอง ความคิด ทัศนคติ หรือได้รับประสบการ์ที่ไม่ดีจากผู้อื่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีความกลัว กังวลใจในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการถูกตำหนิ ทำให้รู้สึกอาย รู้สึกไม่มีคุณค่า 

แนวทางลดการตีตราตนเองในผู้ติดเชื้อ HIV 

– มองตนเองในด้านดี คิดถึงคุณค่าในตนเอง

– เข้าร่วมกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

– ทำกิจกรรมคลายเครียดต่างๆ เช่น ออกกำลังกาย อ่านหนังสือเสริมกำลังใจ

– หาคนที่ไว้ใจพูดคุยปรึกษา เมื่อมีความรู้สึกไม่สบายใจ 

– หาข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี เช่น ความรู้ในเรื่อง U=U ( Undetectable = Untransmittable ) “ตรวจไม่พบ เท่ากับ ไม่ถ่ายทอดเชื้อ” 

“สวัสดีปกป้อง”

ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ

 • ถูกบังคับตรวจเอชไอวี
 • ถูกเปิดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวี
 • ถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ เนื่องมาจากการติดเชื้อเอชไอวี
 • ถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ เนื่องมาจากเป็นกลุ่มเปราะบาง

*กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มหลากหลายทางเพศ พนักงานบริการ ผู้ใช้สารเสพติด ประชากรข้ามชาติ ผู้ต้องขัง กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่า