ติดต่อแคร์แมท

สถานที่

มูลนิธิแคร์แมท 

257/102,103 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

โทร 052-005458

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อผ่านทาง Inbox ของ Facebook messenger หรือ ไลน์