257/102,103 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ เทศบาลนครเชียงใหม่ 50200
Call Us Today: 052 005 458

การติดเอชไอวีจากเซ็กส์ในหญิง-ชาย รุนแรงกว่าการติดเอชไอวีจากเซ็กส์ในชาย-ชาย