เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิแคร์แมท เชียงใหม่ ทำงานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับเอชไอวีและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน ให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี องค์กรเราก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ในชื่อ “บ้านสีม่วง”  โดยกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) และบุคคลข้ามเพศ (TG) ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี  อีกทั้งแคร์แมท ยังเป็นสมาชิกของเครือข่าย LGBTI ในประเทศไทย

ในปี 2557 แคร์แมทได้รับการสนับสนุนจาก US Presidents Emergency Plan for AIDS Relief (PEFPAR) ผ่านทาง United States Agency for International Development (USAID)  ที่จัดการโดย FHI 360 เพื่อจัดตั้งชุมชน ศูนย์สุขภาพในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี  บริการดูแลและสนับสนุนกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย หญิงข้ามเพศ และผู้ให้บริการทางเพศ 

เราทำอะไร

เรามีเป้าหมายเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพในชุมชน และช่วยเหลือประชากรหลัก (KP) ได้แก่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย หญิงข้ามเพศ และผู้ให้บริการทางเพศ ในการเข้าถึงบริการป้องกันและรักษา เอชไอวี ซิฟิลิส การตรวจและให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยใช้ระบบกระบวนการ การเข้าถึง-การนำมาตรวจ-การตรวจ-การป้องกันและรักษา-การติดตามให้ผู้รับบริการอยู่ในระบบ  (RRTTPR)

โดยการตรวจเลือดจะเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้รับบริการ และได้รับการปรึกษาอย่างเป็นความลับทุกขั้นตอน มีบริการดูแลสนับสนุน การบริการสังคม และการรักษาด้วยยาต้านไวรัส