257/102,103 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ เทศบาลนครเชียงใหม่ 50200
Call Us Today: 052 005 458

1 กรกฎาคม “วันรณรงค์การตรวจเอชไอวี”